Milieuservices 


Recyclen, tweede leven, hergebruik, opknappen of donatie om zodoende afval te minimaliseren. 


Milieuservices

Recyclen, tweede leven, hergebruik, opknappen of donatie om zodoende afval te minimaliseren. Bij Steelcase zijn de mogelijkheden tot recyclen en hergebruik cruciaal voor het ontwerp en voor het LevensCyclusAnalyse proces. Hiermee wordt aangegeven hoe onze producten worden verwerkt aan het eind van hun gebruiksduur.

We zijn duurzame samenwerkingsverbanden aangegaan in zowel Europa als Amerika. Het doel van deze samenwerkingen is om onze klanten te helpen met het vinden van milieuvriendelijke oplossingen voor het eind van de levensduur van het meubilair.

Deze opties omvatten:
- Recycling dus het minimaliseren van restafval.
- Verkoop of donatie aan andere bedrijven of organisaties
- Opknappen van meubilair voor hergebruik door de oorspronkelijke gebruiker.

In de Benelux hebben we een duurzaam netwerk opgebouwd met lokale afvalmanagers, de tweedehandsmarkt en verschillende non-profit instellingen. Op deze manier bieden we verschillende opties om meubilair uit de verbrandingsoven te houden. Daarnaast proberen we waar mogelijk met sociale werkplaatsen te werken.

Deze duurzame samenwerkingsverbanden ondersteunen onze levencyclus benadering vanaf het product ontwerp – die de potentiële impact in acht neemt voor iedere fase van het productleven – tot de materiaalselectie en de strategieën voor het einde van de gebruiksduur.


Recyclen

De meeste van onze producten zijn eenvoudig te demonteren en tot 99% recyclebaar.

De meeste van onze producten zijn eenvoudig te demonteren en tot 99% recyclebaar.
Wij zorgen ervoor dat het recyclen van de onderdelen eenvoudig is, door de juiste grondstoffen te gebruiken en onze producten zo te ontwerpen dat ze gemakkelijk te demonteren zijn. Daarnaast worden alle onderdelen gemarkeerd zodat ze in de juiste verwerkingsstroom terecht komen. Doordat we tijdens de ontwerpfase al rekening houden met wat er met onze producten gebeurt na hun technische levensduur, heeft u de keuze hoe u het meubilair wilt verkrijgen.. U kunt de producten aanschaffen of leasen, en na deze vooraf vastgestelde periode gewoon weer teruggeven. Vraag naar onze financiële oplossingen voor meer informatie.


Hergebruik

Wij willen omstandigheden creëren waarbij onze producten een tweede leven kunnen krijgen. Hiermee beperken wij de hoeveelheid restafval. Steelcase en haar dealer partners zijn bereidt om iedere klant een milieuvriendelijke optie te bieden voor de verwerking van hun meubilair aan het einde van de gebruiksduur.
- Terugname programma’s
- Opknap programma’s
- Verkoop of donatie aan andere bedrijven of organisaties.