Workspace consulting 


De belangrijkste activa van een bedrijf zijn de mensen, technologie en huisvesting. 


Consulting:

De belangrijkste activa van een bedrijf zijn de mensen, technologie en huisvesting. Het bedrijfsresultaat wordt bepaald door hoe goed deze drie samengaan met het werkproces van de organisatie. Wij helpen organisaties deze drie business drivers te verbinden om zo tot betere resultaten te komen.


Onze benadering:

Wij gebruiken een uitgebreid consultatief proces dat op maat gemaakt wordt voor elke situatie. Onze onderzoeksbenadering is gebaseerd op technieken waarmee IDEO heeft gepionierd, het vooraanstaande bedrijf op gebied van consulting & design bij uitstek. Wij hebben deze technieken aangepast om toegepast te worden op een werkomgeving waarbij mensen uit elk niveau van de organisatie betrokken worden. Onze aanpak bestaat uit vier belangrijke stappen.

Ondervragen: We vragen, onderzoeken en luisteren. Hiermee proberen wij de situatie en de toekomstige mogelijkheden helder en duidelijk in kaart te brengen. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van : enquêtes, interviews en de dataverzameling.

Observeren: Naast observeren wordt er tevens gebruik gemaakt van technieken als foto rapportages, video etnografie, schaduwen. Dit tezamen met andere technieken zorgt voor een zeer gedetailleerd beeld van een organisatie en de relaties en gewoontes van de gebruikers.

Ervaren: Wij betrekken gebruikers bij verschillende ervaringen; van het in kaart brengen van de huidige situatie tot het visualiseren van de toekomst. Deze ervaringen dragen bij aan een gedeelde visie en bieden betere inzichten in het probleem en vormen zo een draagvlak bij de gebruikers.

Realiseren: Gebruikers helpen bij het ontwikkelen van oplossingen (co-design), waarna deze concepten worden geëvalueerd met behulp van modellen of proefopstellingen. Zulke proefopstellingen bevestigen de concepten, verkleinen de risico’s op afwijzing en versnellen de acceptatie van nieuwe ideeën.

Voor een oplossing op maat doorgronden wij uw organisatie en nemen alle factoren in overweging die een rol spelen binnen het werk en de werkomgeving. Zoals huisvesting, technologie, HR enzovoort. Veelal werken we samen met de HR & IT consultants van onze cliënten en werken we altijd samen met het architectenbureau van de cliënt, om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van de klant.


De werkomgeving als een strategisch middel:

In samenwerking met onze interieurarchitecten, wordt er een plan gemaakt voor de werkomgeving die de mensen, ruimte, technologie en werkprocessen met elkaar verbindt om op die manier de bedrijfsresultaten meetbaar te verbeteren. Deze strategie is de sleutel om de invloed van de werkplek op de prestaties te vergroten. Afhankelijk van de behoeften van de organisatie worden verschillende modules gebruikt.

Veranderingsmanagement: Meet de capaciteit van de organisatie om te veranderen, verzekert acceptatie bij de gebruikers en zorgt voor een succesvolle transformatie naar een nieuwe werkomgeving. Tevens worden de mogelijkheden om te veranderen zo in de organisatie verankerd.

Ontwerpstrategie: Verrijkt het ontwerpproces met strategische methoden om een link te leggen tussen de fysieke werkomgeving en de bedrijfsdoelstellingen door effectiviteit en tevredenheid meetbaar te verbeteren.

Metings strategie: Doormiddel van een scorecard worden factoren gemeten als: de verhoging van de efficiëntie binnen de werkplekken en de werknemers, de effectiviteit van de werkplekken, de triple bottom line performance (economische, sociale en milieu aspecten) en andere belangrijke maatregelen die een rol spelen voor de inrichting van het pand.

Standaard vaststellen: Stelt een standaard vast voor de werkomgeving die zorgt voor zowel meer efficiëntie als voor meer flexibiliteit binnen de organisatie.

Netwerk analyse: Onthult informele netwerken en brengt de sterke en zwakke punten in kaart. Tevens worden hierbij de belangrijkste schakels in het netwerk bepaald waardoor de effectiviteit van de communicatie, innovatie, en beslissingsproces verbeterd kunnen worden.

Alternatieve werkstrategieën: Stelt vast in hoeverre thuiswerken, flexwerken en andere manieren van werken van toepassing zijn binnen het bedrijf. Hierbij houdt het rekening met de economische, sociale en milieu aspecten van deze strategieën en hoe deze effectief geïmplementeerd kunnen worden.

Proefopstelling van een werkomgeving: Test de fysieke ruimte met gebruikers en meet op die manier veranderingen in gedrag en onderzoekt in hoeverre dit waarde toevoegt aan de organisatie. Op deze manier worden risico’s gereduceerd en draagvlak gecreëerd voor een nieuwe werkplek.

Business case: bepaalt de beste strategie voor een nieuw- of gerenoveerd gebouw door specifieke economische, sociale en milieu factoren te linken aan de doelstellingen en door het uitvoeren van een kosten/baten analyse.