Vormgeven aan de campus van de toekomst 


Onderwijs word geconfronteerd met uitdagingen vanwege veranderingen in de samenleving, demografie en technologie. Het belang van onderwijs is nog nooit zo groot geweest. Ruimteplanning en meubilair kunnen deze uitdagingen en verwachtingen ondersteunen. 


Onderwijs- en leermethoden zijn in ontwikkeling 

 • De participatie van studenten tijdens hoorcolleges is erg toegenomen. Onderwijzers stimuleren samenwerking in kleine groepen, teamwerk en creativiteit.

 • De diversiteit van mensen uit verschillende culturen die samen studeren, neemt ook enorm toe, dit heeft impact op onderwijsmethoden.

Dit heeft belangrijke veranderingen in colleges, aula's en klaslokalen tot gevolg: leeromgevingen moeten ontwikkelen van 'onderwijsgericht' naar 'leergericht'. Om het leren te optimaliseren, moeten leeromgevingen zodanig ontworpen zijn dat ze flexibiliteit, sociale betrokkenheid en gemeenschap ondersteunen.


De concurrentie neemt toe

 • De concurrentie binnen het hoger onderwijs wordt hoe langer hoe heftiger. Veel hogescholen en universiteiten die in het verleden weinig moeite hoefden te doen om de beste studenten en onderwijzers aan te trekken en te behouden, voelen nu de druk om te vechten om talent.
   
 • Mensen baseren hun keuze niet alleen op de stad en de reputatie van de universiteit. Het welzijn op de campus wordt ook meegenomen in de overweging.

Voor studenten en onderwijzers is de kwaliteit van leeromgevingen van grote invloed op hun eerste indrukken, of het nu formeel is (klaslokalen, collegezalen, laboratoria) of informeel (bibliotheken, mediatheken, gangen). Comfort, stimulerende plekken voor studie en sociale omgang zijn belangrijke criteria geworden bij het kiezen van een hogeschool of universiteit.


Leren is niet langer voorbehouden aan jonge studenten

 • Oudere studenten, die hun kwalificaties bijwerken voor hun carrière, houden zich veel met studie bezig. Hun werkervaring heeft hogere verwachtingen geschept voor wat betreft de vorm en afwerking van hun werkomgeving.
   
 • De opvattingen van de jongere generatie zijn anders. Zij verwachten technologie in het klaslokaal, een comfortabele en ondersteunende omgeving, geschikte en boeiende leeromgevingen.

Open ruimtes met weinig voorzieningen zoals gangen, atriums en hallen kunnen worden omgetoverd in productieve zones die spontane interactie stimuleren tussen studenten om zo de ideale omstandigheden voor team- en projectwerk te leveren.


Studenten hebben directe toegang tot informatie

 • Internettoegang, leren op afstand en draadloze netwerkverbindingen hebben leer- en onderwijsgewoonten veranderd.
   
 • Studenten zitten niet meer urenlang in de bibliotheek boeken te lezen, maar ze zoeken informatie op het internet, gaan ermee aan de slag en creëren nieuw materiaal op basis van hun behoeften.

Geïntegreerde technologie ondersteunt eenvoudige interactie tussen onderwijzers en studenten. Hierdoor kan informatie consequent worden gedeeld zodat kennis in groepen ontstaat. Het is nu noodzaak dat curriculum, onderwijsmethoden en ruimte allemaal de vloeiende integratie van technologie in de leeromgeving ondersteunen.