AEEA in Nederland 


Steelcase voldoet aan de AEEA-richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) in Nederland. 


Historische AEEA

Onder de Nederlandse regeling voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die van kracht werd op 1 januari 2005, is Steelcase verantwoordelijk voor de financiering van het verzamelen, ophalen en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur die u vóór 13 augustus 2005 bij Steelcase hebt aangeschaft en die u vervangt door nieuwe apparatuur die u bij Steelcase aanschaft. De verantwoordelijkheid voor het milieuvriendelijk verwijderen en afvoeren van alle andere afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die u vóór 13 augustus 2005 hebt aangeschaft en vervangt door nieuwe elektrische en elektronische apparatuur van Steelcase, ligt bij de klant.


Nieuwe AEEA

Steelcase is verantwoordelijk voor de financiering van het verzamelen, ophalen en recyclen van alle nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die u bij Steelcase aanschaft of hebt aangeschaft na 13 augustus 2005, wanneer u deze apparatuur afdankt.


Recyclingnetwerk

 Alle nieuwe AEEA die voortvloeit uit de verkoop van Steelcase-producten wordt geclassificeerd als niet-gevaarlijk afval. Zie hieronder voor het regelen van een ophaling.


Welke producten u moet retourneren

Let erop dat u uitsluitend producten retourneert die voldoen aan de definitie van AEEA, en geen meubels of andere artikelen die geen elektronica bevatten. Recyclers zijn alleen toegerust om AEEA te verwerken. De productfoto's hierboven kunnen u helpen om vast te stellen of het om AEEA-artikelen gaat.