Corporate governance 


De Raad van Bestuur van Steelcase Inc. (de "onderneming") verwacht het beste van alle medewerkers, functionarissen en directeuren van de onderneming. 


Ondernemingsbestuur

De Raad van Bestuur van Steelcase Inc. (de "onderneming") verwacht het beste van alle medewerkers, functionarissen en directeuren van de onderneming. Het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur is impliciet onderdeel van deze filosofie. De Raad van Bestuur ziet het als haar plicht om te functioneren als vertrouwenspersoon voor aandeelhouders en om het management van de onderneming te overzien.

Om aan deze plichten en verantwoordelijkheden te voldoen volgt de Raad van Bestuur de gedragslijnen en procedures die in deze richtlijnen zijn beschreven. De richtlijnen worden incidenteel aangepast wanneer dit in het belang is van de onderneming of vereist wordt door wet- en regelgeving en de Raad van Bestuur dit toepasselijk acht.

Meer informatie over het Ondernemingsbestuur en de relatie met investeerders is te vinden op de Noord Amerikaanse website.