Leveranciers 


Een van de sleutels van ons succes is onze krachtige keten van leveranciers.  


Leveranciersrelaties

Een krachtige keten van toeleveranciers:
Een van de sleutels van ons succes is onze krachtige keten van leveranciers. Wij werken samen met onze leveranciers om gezamenlijk onze klanten te bedienen. Met onze leveranciers streven wij ernaar om:

  • Kwaliteitsnormen behalen en verder gaan dan de norm ons vraagt
  • Verbeteren van efficiency en effectiviteit
  • Optimaal met kosten en grondstoffen om te gaan

Wij hebben richtlijnen en middelen ontwikkeld voor optimaal resultaat zoals:

  • Een standaard waar alle leveranciers aan moeten voldoen
  • Een leveranciersgoedkeuring, selectie en management proces

Leveranciersrelaties:
Onze leveranciersrelaties worden geleid door onze wereldwijde zakelijke standaard. Waar we ook zaken doen, onze toeleveranciers zullen ethisch en verantwoordelijk handelen en daarnaast altijd voldoen aan de locale wetgeving.

Onze kernwaarden zijn het hart van alles dat van Steelcase een mooi bedrijf maakt: Wees integer, Spreek de waarheid, Houdt je aan je beloftes, Behandel mensen waardig en respectvol, bevorder positieve relaties, bescherm het milieu en haal het beste uit jezelf.

Wij verwachten van onze leveranciers dat ze  onze waarden omarmen en dat ze duurzaam ondernemen promoten. Ze zijn financieel sterk, bieden een veilige en gezonde werkplek, houden zich aan de lokale wetten en regels, en houden zich actief bezig met duurzaam ondernemen.